Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2017 > IV kw >

Treść strony

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo!                                                                                              

Informujemy, że od stycznia 2018 roku ulegnie zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz wielkogabarytów. Najbliższy termin odbioru odpadów komunalnych tzw. zmieszanych i pozostałości po segregacji z nieruchomości zamieszkałych (z zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej oraz domków letniskowych) odbędzie się w dniu 2 stycznia 2018 roku.

Zmiana przepisów prawa w zakresie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych powoduje potrzebę podzielenia terenu gminy na 4 rejony, dla których będą obowiązywały odrębne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyłoniono Wykonawcę firmę RS II sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, i to ona od dnia 2 stycznia 2018 r. będzie odbierać odpady z terenu miasta i gminy Stryków. W związku z powyższym, od stycznia 2018 r.  zaczną obowiązywać nowe harmonogramy odbioru odpadów, które zostaną przekazane mieszkańcom poszczególnych rejonów.

Terminarz odbioru odpadów dostarczany będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, a także dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie www.strykow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi Informacje”, w siedzibie Urzędu oraz sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej.

W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź jakichkolwiek zastrzeżeń, proszę o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd dzwoniąc pod nr telefonu 42 719 80 02 w. 129.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji. Gmina zapewnia jedynie worki na odpady segregowane.

Co ważne, pojemniki lub worki należy wstawiać najpóźniej do godziny 6:30 rano. 

Od stycznia 2018 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Zmieniła się również metoda ustalenia opłaty, co wiąże się z koniecznością złożenia przez właściciela nieruchomości do Burmistrza Strykowa nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty niezależnie od tego czy odpady są zbierane w sposób selektywny czy w sposób nieselektywny.

Obowiązujące od stycznia 2018 r. stawki opłat wynoszą:

 • 10,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 18,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.                                                                                    
 • autor: Wojciech Tomczak, data: 2017-12-28
 • Rejon 1
 • Rejon 2
 • Rejon 3
 • Rejon 4
 • Harmonogram dla zabudowy wielolokalowej

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

 • Informacja o śmieciach
 • Karta dużej rodziny
 • Mapa Gminy 2
 • Adopcja zwierząt
 • Gazyfikacja gminy
 • PUP
 • 1% podatku
 • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2635492 osobą
na naszej stronie