Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2018 > I kw >

Treść strony

Dofinansowanie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2018 r.

 1. Urząd Miejski w Strykowie  informuj, iż w roku 2018 można skorzystać z dotacji  celowej na realizację zadań związanych z  :
 • odbiorem i utylizacja zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych,
 •  demontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
 1. Koszty kwalifikowane  (dotacja) obejmują koszty demontażu,  odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
 2. Warunkiem realizacji Programu jest  uzyskanie przez  Gminę  dotacji z WFOŚiGW w Łodzi
 3. Wysokość dofinansowania z  WFOŚiGW  wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 400 zł za 1 MG wyrobów zawierających azbest).  Pozostałe 20 %  kosztu całkowitego  zadania ponosi Gmina.
 4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności  osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, władające  lub zarządzające nieruchomościami położnymi  na trenie Gminy Stryków.
 5. Szczegółowe zasady realizacji programu określają, „Zasady udzielania dotacji  celowej na zadania  związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  Stryków”, stanowiące złącznik do uchwały nr XXIII/183/2016  Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2016 r.
 6. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji celowej jest złożenie wniosku  o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Stryków, stanowiącego  załącznik do w/w Zasad. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku oraz załączników przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.
 7. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: do 02 lutego 2018 roku do godz. 16.00.
 8. Realizacja zadań objętych wnioskami składanymi w oparciu o  „Zasady udzielania dotacji …” nie może trwać dłużej  niż do  15.09.2018 r.
 9. Miejsce składania wniosków:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr. 1

11.  Wniosek można pobrać:

 • ze strony internetowej  UM Stryków : www.strykow.pl
 • w siedzibie UM Stryków – ul. Kościuszki 27, pokój nr 5.
 1.  Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie złożone, kompletne wnioski.  13. Dotacja przyznawana będzie  do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy   na 2018 rok.
 2.  O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie  powiadomiony pisemnie.
 3. Dodatkowe informacji  dotyczących realizacji programu  można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami , tel. 42 719 80 02 w. 229.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Strykowie  z dnia 27 czerwca 2016 r.
 2. Wniosek o udzielenie dofinansowania  wraz z załącznikami
 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
 4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów  zawierających azbest.
 • autor: Wojciech Tomczak, data: 2018-01-11

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

 • Informacja o śmieciach
 • Karta dużej rodziny
 • Mapa Gminy 2
 • Adopcja zwierząt
 • Gazyfikacja gminy
 • PUP
 • 1% podatku
 • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2635477 osobą
na naszej stronie