Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2018 > I kw >

Treść strony

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018r. z zakresu pomocy społecznej

Stryków, dnia 20.02.2018

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Konkursowej otwartego konkursu  ofert na  realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018r. z zakresu pomocy społecznej: „udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych, zgodnie z brzmieniem  art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Strykowa Nr 126/2017 z dnia 20.12.2017r. do przeprowadzenia „otwartego konkursu ofert” na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, zwanej dalej Komisją, w składzie:

1) Radosław Zaborowski – przewodniczący Komisji;

2) Aneta Jędrzejczak – sekretarz Komisji;

3) Michał Pawlak – członek Komisji;

4) Emila Ratajczyk – członek Komisji;

5) Aneta Trzepocka – członek Komisji;

6) Stefania Granosik – członek Komisji.

stwierdziła, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Komisja na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016r. poz. 1817 ze zm.) proponuje unieważnienie otwartego konkursu ofert.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                             Podpisy członków komisji:

1. Przewodniczący Komisji   -           /-/ Radosław Zborowski

2. Członek Komisji                -            /-/ Michał Pawlak

3. Członek Komisji                -            /-/ Aneta Trzepocka

4. Członek Komisji                -            /-/ Stefania Granosik

 5. Sekretarz Komisji             -            /-/ Aneta Jędrzejczak.                                                                                

 

                                                                                                               Zatwierdzam                                                           

                                                                                                          Burmistrz Strykowa

 

                                                                                                          Andrzej Jankowski

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2018-02-26

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2635395 osobą
na naszej stronie