Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Aktualności >

Treść strony

Informacja
2018.01.09
-

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego złożoną (w trybie art. 19a) przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej. W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa zawrze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

Spotkanie informacyjne
2018.01.03
-

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 stycznia 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 29 listopada br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2018.01.03
-

Konkurs został ogłoszony w dniu 01 grudnia 2017 roku i dotyczył zlecenia realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu”.

W wyznaczonym terminie złożono 9 ofert, po których rozpatrzeniu zaproponowano dofinansowanie realizacji zadań 8 podmiotom

Budżet Gminy Stryków uchwalony
2018.01.03
Budżet Gminy Stryków uchwalony

Gmina Stryków wkroczyła w Nowy 2018 rok z budżetem uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia przy 12 radnych za i 3 wstrzymujących się. Po stronie dochodów przyszłoroczny budżet zamyka się kwotą 76.509.251,86 zł, a po stronie planowanych wydatków kwotą 85.791.411,78 zł.

Informacja
2018.01.02
-

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że z powodów technicznych (wypadku) w dniu dzisiejszym odpady odbierane są w miejscowościach Stryków, Swędów, Smolice (rejon 4) oraz  Cesarki, Dobrej, Dobrej Nowiny, Kiełminy, Klęku, Sosnowca, Zelgoszczy, Dobieszkowa, Starego Imielnika, Ługów, Michałówka, Orzechówka (rejon 1). Ponadto odpady będą odbierane z nieruchomości obsługiwanych przez małe pojazdy (posesje położne  przy wąskich wjazdach).

Odpady z pozostałych miejscowości z rejonu 2 oraz rejonu 3 będą odbierane w dniu jutrzejszym od samego rana.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych                                                                                   
2017.12.28
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych                                                                                   

Informujemy, że od stycznia 2018 roku ulegnie zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz wielkogabarytów. Najbliższy termin odbioru odpadów komunalnych tzw. zmieszanych i pozostałości po segregacji z nieruchomości zamieszkałych ( z zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej oraz domków letniskowych ) odbędzie się w dniu 2 stycznia 2018 roku.

Urząd Miejski w Strykowie informuje
2017.12.27
Urząd Miejski w Strykowie informuje

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w dniu 29 grudnia br. (piątek) będzie przyjmował interesantów do godz. 15.00, kasa Urzędu czynna do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego
2017.12.21
-

W środę 20 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Strykowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Gwiazda Betlejemska z masy solnej” oraz Tabliczka – wywieszka z życzeniami świątecznymi” zorganizowanego dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryków. 

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2634996 osobą
na naszej stronie