Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Aktualności >

Treść strony

Wyniki konkursu nt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas *malują*”
2012.03.06
Wyniki konkursu nt.  „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas *malują*”
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas *malują*” Organizatorem gminnego etapu konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie oraz Urząd Miasta-Gminy Stryków.
Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego
2012.03.05
Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”
Ogłoszenie o wynikach konkursu plastyczno-literackiego.
2012.03.02
Ogłoszenie o wynikach konkursu plastyczno-literackiego.
Wyniki konkursu organizowanego przez Wydział Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych UMG Stryków przedstawiają się następująco:
Ogłoszenie o wynikach konkursu
2012.03.01
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta-Gminy Stryków o wyniku „otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2012r.” w zakresie: „wypoczynku dzieci i młodzieży”, „turystyki i krajoznawstwa” oraz „kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie przyznane zostało na realizację zadań przez niżej wymienionych oferentów:
Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2012.03.01
Pragnę poinformować, że na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 223, poz. 2008 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Informacja o zmianie cen biletów MPK
2012.03.01
Szanowni Państwo,
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi informuje, iż z dniem 1 marca 2012 r. wchodzi w życie uchwała (w załączeniu) Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. , Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 517, wprowadzająca nowe przepisy taryfowe oraz nowe bilety lokalnego transportu zbiorowego.
Dodatkowo proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie ZDiT: http://zdit.uml.lodz.pl/?str=46&id=1067
Informacja o przeniesieniu przystanków MPK
2012.02.29
Informujemy, że w związku z przebudową dworca kolejowego w Strykowie, zlikwidowana zostaje z dniem 01.03.2012 zatoka autobusowa przy budynku dworca. Na czas przebudowy dworca przystanki zostają przeniesione na ulicę Batorego, w tym przystanek dla wsiadających zlokalizowany będzie przy ulicy Kolejowej. Za utrudnienia przepraszamy.
149 rocznica bitwy pod Dobrą
2012.02.27
149 rocznica bitwy pod Dobrą
24 lutego br w Dobrej odbyła się uroczystość 149 rocznicy Bitwy stoczonej pod Dobrą, w Powstaniu Styczniowym. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Rzymskokatolickim w Dobrej, po niej powitano uczestników obchodów i głos zabrali przedstawiciele władz lokalnych. O godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości na cmentarzu z ceremoniałem wojskowym przy Mogile uczestników bitwy pod Dobrą. Uczestnicy obchodów wysłuchali opowieści o bitwach, odegrano najważniejsze pieśni patriotyczne, a także hymny oddziałów biorących udział w Powstaniu Styczniowym. Na koniec złożono kwiaty pod pomnikiem.

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2636655 osobą
na naszej stronie