Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2011 >

Treść strony

PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”

PROJEKT „SPOŁECZNIE ZNACZY EKONOMICZNIE KONTYNUACJA”

Cel główny projektu

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).

Grupy docelowe

1. Osoby fizyczne (OF) – osoby bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne

2. Podmioty ekonomii społecznej (PES) – w tym:
   a. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych
   b. organizacje pozarządowe
   c. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym:
     a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
     b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Instytucje ekonomii społecznej (IES) – instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz wszystkie instytucje wpływające na rynek pracy), Instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej
i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Grupy priorytetowe

a. Osoby w wieku 50+
b. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
c. Osoby powracające na rynek pracy
d. Osoby niepełnosprawne
e. Osoby wychodzące z uzależnień
f. Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
g. Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców


Co oferujemy w projekcie?

o Usługi informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych ekonomią społeczną świadczone
w Punkcie Kontaktowym Projektu, który mieści się w siedzibie Instytutu Europejskiego,
ul. Piotrkowska 262/264. Jest czynny w pn. 12-20, wt. - pt. 9.00-17.00

o Szkolenia (dla PES, IES, OF) obejmujące następujące tematy:
      - Trening interpersonalny z elementami coachingu
      - Prawne i formalne aspekty działalności gospodarczej w ramach ES
      - Pozyskiwanie funduszy z UE w tym polityki horyzontalne
      - Tworzenie, promocja rozwój partnerstw lokalnych
      - Rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej
      - Liderki lokalne
      - Pozyskiwanie sponsora
      - Gender mainstreaming
      - Dofinansowanie lokalne
      - Tworzenie biznes planów
      - Obsługa komputera

o Doradztwo indywidualne i grupowe według zidentyfikowanych potrzeb – otwarte punkty doradcze zostaną zlokalizowane w Biurze Projektu oraz w podregionach piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim.

o Usługi wspierające sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej:
     - 15 dni ekonomii społecznej w regionie łódzkim
     - 10 panelowych spotkań ekspertów w formie dyskusji moderowanej, po których powstanie 10 publikacji nt. dobrych praktyk
     -  5 spotkań integracyjnych sieci RIES promujących współpracę sieciową

o Usługi prawne, marketingowe, księgowe – od VI 2012; pokrycie kosztów kampanii marketingowych oraz usług księgowych i prawnych  dla wybranych w drodze konkursu 10 PES prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Tel.: 42 291 03 16
Fax: 42 637 05 86

Anna Krasińska
Julia Perlińska-Mieszek

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2636737 osobą
na naszej stronie