Stryków, Spotkajmy się w Strykowie

E-Urząd

Wyszukiwarka

Nawigacja

Menu > Newsy > 2011 >

Treść strony

Dobiegły końca inwestycje gminne

Zakończyły się i zostały odebrane następujące inwestycje gminne: 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie, 2. Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego, 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagłoba.

Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 421 500,00 zł. W ramach tego projektu do istniejącego budynku szkoły dobudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem. W łączniku zlokalizowano salę ćwiczeń korekcyjnych i pomieszczenia wc, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz szatnie. W zapleczu zlokalizowano szatnie, natryskownie, magazynki, pokój nauczyciela wf. Obiekt wykonany został z konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetonowej nad zapleczem i łącznikiem. Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Wybudowany został również plac manewrowy wraz z 8 miejscami postojowymi dla samochodów oraz ciągi piesze.

Na zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo-turystyczno-rekreacyjnego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie  „Odnowa i rozwój wsi". Całkowita wartość projektu wynosi 1 486 576,00 zł.  W ramach projektu wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową usytuowaną po wschodniej stronie zbiornika w Strykowie o długości ok. 620 m i szerokości 3 m. Ścieżka została wykonana z dwukolorowej kostki betonowej. Wybudowano dwa utwardzone kostką stanowiska wypoczynkowe wyposażone w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci oraz zainstalowano oświetlenie alejek spacerowych. Wykonano plac zabaw wydzielony drewnianym ogrodzeniem, teren o powierzchni ok. 820 m2 podzielony został na trzy sektory wiekowe skomunikowane drewnianymi podestami. Dwa sektory mają nawierzchnię z drobnoziarnistego płukanego piasku kwarcowego - trzeci nawierzchnię z EPDM i gumy poliuretanowej. Wyposażenie placu stanowią  zestawy o charakterze zabawowo - sprawnościowym. Wykonano również skatepark o powierzchni 391 m2 o nawierzchni betonowej wyposażony w urządzenia typowe dla tego typu obiektów: bank ramp, guater pipe oraz funbox z poręczą i funbox z murkiem.

Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Zagłoba gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 502.302,01 zł. W ramach tej inwestycji weszły trzy odcinki drogi o łącznej długości 2312 m. Roboty budowlane polegały na wyrównaniu istniejącej podbudowy 10 centymetrową warstwą kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu 4 centymetrowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 oraz wyprofilowaniu poboczy o szerokości 50 cm i utwardzenie ich kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm. Wykonano również przepusty, regulacje studzienek i ustawiono znaki pionowe.

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2011.10.14

wstecz

Baza firm

Baza firm

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Reklama

  • Informacja o śmieciach
  • Karta dużej rodziny
  • Mapa Gminy 2
  • Adopcja zwierząt
  • Gazyfikacja gminy
  • PUP
  • 1% podatku
  • Karta Seniora

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Tel. +48 (42) 719 80 02
Fax. +48 (42) 719 81 93
mail: strykow@strykow.pl

Godziny pracy

pn-pt: 08:00 - 16:00
Godziny pracy kasy Urzędu
pn-pt: 08:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Gratulacje, jesteś
2636795 osobą
na naszej stronie